top of page

Voorwaarden

Met plezier veilig spelen Onze medewerkers doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze gasten een leuke en fijne tijd hebben in ons casino. De entree is altijd gratis, net als onze drankjes en hapjes. Onze medewerkers geven u graag uitleg over ons gevarieerde spelaanbod. Alle speelautomaten in ons casino voldoen uiteraard aan de Nederlandse wetgeving, dus u kunt erop vertrouwen dat ze gekeurd en veilig zijn. Als u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij onze casinomedewerkers.

Huisregels

Het naleven van onze huisregels draagt bij aan een veilige en prettige sfeer. Wij verzoeken u vriendelijk om u aan onderstaande huisregels te houden. Als u zich niet aan de huisregels houdt, kan het zijn dat we u de toegang tot ons casino voor een bepaalde tijd weigeren.

 

Toegangsleeftijd

In Nederland is het niet toegestaan om deel te nemen aan kansspelen onder de 18 jaar. Jongvolwassenen hebben meer risico om de controle over het spelen te verliezen. In ons casino bent u van harte welkom als u 18 jaar bent en in het bezit bent van een geldig ID-bewijs.

 

Spelaanbod

In onze casino’s bieden wij een gevarieerd aanbod van kansspelautomaten aan, waaronder enkelspelers, meerspelers en roulette. Alle automaten voldoen aan alle wettelijke eisen, dus u kunt erop vertrouwen dat u veilig kunt spelen.

 

Risico’s van kansspelen

Er zijn ook risico’s verbonden aan het spelen in ons casino. Soms spelen gasten te vaak of met geld dat ze niet kunnen missen, wat kan leiden tot problemen door overmatig spelen. Dit geldt niet alleen voor de gast zelf, maar ook voor zijn naasten. We willen uiteraard voorkomen dat onze gasten de controle over het spelen verliezen. Dit doen we door ons preventiebeleid zorgvuldig uit te voeren met behulp van onze getrainde casinomedewerkers. We hebben een wettelijke zorgplicht om kansspelproblematiek te voorkomen. Daarnaast heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om verantwoord te spelen en onze adviezen ter harte te nemen.

 

Er is een wetenschappelijke risicoanalyse uitgevoerd conform de eisen van de Kansspelautoriteit voor ons aanbod van kansspelen. Sommige kansspelen hebben een hoger risico op de ontwikkeling van gokverslaving. Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld:

• Gemiddelde tijd tussen inzet en uitbetaling

• Gemiddelde tijd tussen 2 inzetten

• Een hoge win kans

• De mogelijkheid om door te blijven spelen

• De hoogte van de jackpot

In ons casino hanteren we een systeem om automaten met een laag, middel en hoog risico te onderscheiden. We hebben alleen middel- en hoog risico automaten, die we duidelijk markeren met stickers. Het spelen op een hoog risico automaat betekent echter niet per se dat je sneller problemen kunt krijgen. Verantwoord spelen is altijd belangrijk, ongeacht de automaat. Het is ook goed om te weten dat je geen invloed hebt op de uitkomst van onze spellen.

Reclame en werving

Wij houden ons aan de gestelde eisen in de beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor verantwoord spelen m.b.t. reclame en werving. Dit houdt in dat we op zorgvuldige en evenwichtige wijze reclame maken. We zijn terughoudend betreft vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en soorten kanalen en onze reclame richt zich primair op onze hoofdactiviteit. Wij zetten niet aan tot onmatige deelname aan onze kansspelen, prijzen deze niet aan als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen, promoten gokken niet als leefstijl en/of bagatelliseren de gevolgen van onmatig gokken. Onze reclame is niet misleidend en geven bijvoorbeeld op geen enkele wijze de indruk dat gasten invloed op de uitkomst hebben. Tevens richten wij onze reclame niet op kwetsbare groepen te weten: ​​

 

• Minderjarigen

• Personen met een verstandelijke beperking

• Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad.

Ook richten wij onze reclame niet op jongvolwassenen (18-24 jaar) en op personen die zich hebben uitgesloten middels een vrijwillig toegangsverbod. Wij maken geen gebruik van websites of social mediakanalen die gericht zijn op genoemde kwetsbare personen. Tevens onthouden wij ons van fysieke reclame voor ons casino die in het zicht of op locatie staan die gericht zijn op minderjarigen. Uit risicoanalyse blijkt ook welke kansspelen een hoge risicofactor hebben. Hiermee houden wij rekening bij onze reclame-uitingen.

Preventiebeleid

Ons preventiebeleid is opgesteld conform de beleidsregels van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor kansspelen.

https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/regels-leidraden/verantwoord-spelen/

 

In ons preventiebeleid kunt u lezen wat wij allemaal doen om problematisch speelgedrag van onze gasten te voorkomen. Wij hebben verschillende interventies zoals bij voorbeeld een bezoekbeperking of een vrijwillig toegangsverbod.

Opleiding verslavingspreventie personeel

Een belangrijk onderdeel van het werk van ons personeel is het uitvoeren van ons preventiebeleid. Zij hebben allemaal de wettelijke verplichte basis- en aanvullende cursussen verslavingspreventie gevolgd bij het COAN en in de toekomst via Jellinek. In deze basis- en aanvullende cursussen zijn ze getraind o.a. in het signaleren van risicovol spelgedrag en het voeren van preventiegesprekken met onze gasten. Onze medewerkers weten waar gasten en naasten terecht kunnen voor advies en hulp.

Verantwoord spelen

Om met plezier en verantwoord te blijven spelen geven wij u graag de volgende tips:

− Bepaal van tevoren uw budget.

− Speel niet met geld wat u niet kunt missen.

− Leen geen geld om mee te spelen.

− Laat uw bankpas en/of creditcard thuis.

− Pak u winst en neem uw verlies.

− Bepaal van tevoren hoe lang u wilt spelen.

− Neem af en toe een pauze.

− Speel niet als u onder invloed bent van alcohol en/of drugs.

− Vraag een casinomedewerker om advies als u problemen met spelen ervaart.

Test je speelgedrag
Er zijn verschillende online zelftesten die u gratis en anoniem kunt doen die u inzicht geven in uw speelgedrag:
https://speelbewust.nl/
https://www.loketkansspel.nl/test-jezelf.html

Vrijwillig toegangsverbod

In ons casino bieden wij u de mogelijkheid van een vrijwillig toegangsverbod. Wanneer een gast de controle over het spelen (dreigt) kwijt te raken, kan het helpen om een speelpauze in te lassen. Met een vrijwillig toegangsverbod ontzeggen wij de toegang tot ons casino voor een periode van 3 of 6 maanden. Wij adviseren onze gasten ook om hulp te zoeken en geven informatie over de mogelijkheden bij verschillende organisaties. Wij benadrukken dat het ook uw verantwoordelijkheid is om de afspraken van het vrijwillig toegangsverbod na te komen. Na afloop van het vrijwillig toegangsverbod is de gast weer welkom. We bieden altijd een terugkeergesprek aan om te horen hoe het nu met u is. Tevens willen we voorkomen dat u nogmaals de controle over het spelen verliest. Onze casinomedewerkers kunnen u alle informatie geven over het vrijwillig toegangsverbod.

Cruks

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen Volgens de huidige planning is het mogelijk om vanaf 1 oktober 2021 een speelpauze in te lassen voor risicovolle kansspelen als u het gokken niet meer onder controle heeft. De uitsluiting is voor minimaal 6 maanden voor:

− Online casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit

− Alle vestigingen van Holland Casino

− Alle speelautomatenhallen.

U kunt zich inschrijven via DigiD of met een papieren formulier.

 

Meer informatie over Cruks:

https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

 

Digitaal inschrijven in Cruks:

https://cruksregister.nl/login

 

Het is ook mogelijk dat uw naaste, werkgever of een aanbieder van kansspelen een aanvraag doet bij de Kansspelautoriteit om u te registreren in Cruks. Dit is een verzoek tot onvrijwillige uitsluiting. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Dit kan ook alleen als alle andere hulp niet gewerkt heeft.

Controle Cruks voor entree van ons casino.

Voordat u ons casino kan bezoeken, controleren wij altijd eerst of u geregistreerd staat in Cruks. Als dat het geval is, laten wij u niet toe in ons casino. Wij hebben een aantal gegevens van u (geldig ID, BSN-nummer) nodig om deze verplichte check te doen.

Privacy

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Wij registreren in het kader van onze zorgplicht immers gegevens van u. De gegevens die we registeren zijn:

- Bezoekersfrequentie

- Waargenomen spelgedrag

- Gesprekken (adviezen en afspraken)

- Onze getroffen maatregelen om kansspelverslaving bij u te voorkomen Informatie over kansspelen (hulp en advies)

______________________________________________________

https://kansspelautoriteit.nl/

https://www.loketkansspel.nl/index.html

https://www.agog.nl/

Speel Bewust 18 +

bottom of page