top of page
poker-and-casino-playing-card-black-background-vector.jpg

Privacy

Via onze website verwerken wij persoonsgegevens en daarom hecht Lucky Star Casino veel waarde aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens. We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk specificeren voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 

  • Enkel persoonsgegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de legitieme doeleinden van onze website;

 

  • U expliciet om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, indien dat nodig is;

 

  • Passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en deze eisen ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 

  • Uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen respecteren.

 

Lucky Star Casino is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op verzoek van de politie in geval van een vermoeden van een misdrijf). Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

bottom of page